Junior Division

Willow Boismier
Jason Cheng
Huy Dang
Natania Fok
Richard Gao
Catherine He
Jerry Hu
Antian Jiang
Yui Hei Lai
Jaijai Li
Bo Kun (Brayden) Liu
Megan Lo
Matthieu Foresi
Daniil Miller
Elijah Orlenko
Catherine Sun
Xihang (Jerry) Tian
Kevin Wang
Xiaotong (Emily) Wang
Julie Wu
Yihui (Gabriel) Wu
Alice Yang
Richard Yeh
Catherine Zhou