Fifth Canadian Chopin Piano Competition
Competitors

Junior Division

 • Willow Boismier
 • Jason Cheng
 • Huy Dang
 • Natania Fok
 • Matthieu Foresi
 • Richard Gao
 • Catherine He
 • Jerry Hu
 • Antian Jiang
 • Yui Hei Lai
 • Jiajia Li
 • Bo Kun Liu
 • Megan Lo
 • Daniil Miller
 • Elijah Orlenko
 • Catherine Sun
 • Xihang (Jerry) Tian
 • Kevin Wang
 • Xiaotong Wang
 • Julie Wu
 • Yihui  Wu
 • Alice Yang
 • Richard Yeh
 • Catherine Zhou

Senior Division

 • Aaron Chow
 • Nicholas Deek
 • Chester Deng
 • Eric Guo
 • Felix Hong
 • Catherine Ma
 • Marko Pejanovic
 • Agne Radzeviciute
 • Anastasia Rizikov
 • Ming-Jinq Wong
 • Man Qiu Wu
 • Lingfei (Stephan) Xie
 • Jessica Yuma
 • Cissy Zhou